Badanie wydolnościowe

Badania sportowo-lekarskie Medisport Lublin

 

Badanie wydolnościowe ma pokazać jak trenować, żeby optymalnie wykorzystać swój potencjał. Jest przeznaczone zarówno dla osób uprawiających sport zawodowo jak i amatorsko.
Badanie wydolnościowe ma nakierować, pokazać jak trenować, żeby optymalnie wykorzystać swój potencjał. Jest przeznaczone zarówno dla osób uprawiających sport zawodowo jak i amatorsko.
Jesteśmy jedyną placówką medyczną w Lublinie wykonującą profesjonalne badania wydolnościowe-sportowe:

 • bezpośredni pomiar pułapu tlenowego obciążeniem na bieżni elektrycznej lub cykloergometrze;
 • oznaczamy progi tlenowy i beztlenowy metodą wentylacyjną lub na podstawie zmian równowagi kwasowo-zasadowej krwi;
 • wyznaczamy pięć stref treningowych (tętno i zakres mocy)
 • proponujemy optymalne rozwiązania treningowe dla rozwoju wytrzymałości;
 • wykonujemy badania mocy beztlenowej
 • zapewniamy możliwość określania składu masy ciała
 • zapewniamy możliwość powysiłkowej odnowy biologicznej

Przebieg badania

Bezpośrednio przed badaniem prowadzony jest wywiad mający na celu wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do badania oraz uzyskanie informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia testu oraz interpretacji wyników. Po tych czynnościach badany staje na bieżni, następnie nakładany jest sprzęt pomiarowy i aparatura jest kalibrowana.
Test rozpoczyna się marszem. Następnie, według wcześniej określonego protokołu badania, prędkość przesuwu taśmy i kąt nachylenia bieżni zwiększają się. Próba wysiłkowa trwa do czasu odmowy badanego, tzn. do momentu w którym badany zasygnalizuje, że nie jest on już w stanie kontynuować testu z powodu zmęczenia. Wówczas prędkość bieżni jest redukowana i badany przechodzi w fazę odpoczynku w marszu. Na podstawie wyników uzyskanych dzięki analizie powietrza wydychanego, w sposób nieinwazyjny zostają określone progi wentylacyjne oraz pułap tlenowy (VO2max). Jest to badanie tzw. metodą wentylacyjną.

Wynik badania przekazywany jest w formie raportu pisemnego lub w postaci elektronicznej.

UWAGA

Subiektywne odczucia podczas testu, które badany powinien natychmiast zasygnalizować personelowi:
ból w klatce piersiowej, silne bóle mięśni, bardzo silne zmęczenie, uczucie omdlenia, duszności, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi.

Przeciwwskazania do przeprowadzenia testu.

Bezwzględne
 • Świeżo przebyty zawał mięśnia sercowego.
 • Niewydolność krążenia.
 • Zaburzenia rytmu serca.
 • Zwężenie zastawki aorty.
 • Tętniak rozwarstwiający aorty.
 • Zakrzepica żylna i stany zapalne żył.
 • Ostre choroby zakaźne i czynne stany infekcyjne.
 • Przebyty zator tętniczy.Względne:
 • Nadciśnienie płucne.
 • Nadciśnienie tętnicze.
 • Tachyarytmie lub bradyarytmie.
 • Niewyrównane choroby metaboliczne.
 • Niedokrwistość znacznego stopnia.
 • Wady serca przeciekowe lub zastawkowe.
 • Zaburzenia elektrolitowe

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Osoba podchodząca do badania powinna posiadać ze sobą:

 • wygodny strój sportowy,
 • buty sportowe,
 • ręcznik.

Dodatkowo badany nie powinien tego dnia spożywać kawy ani suplementów wspomagających aktywność fizyczną. Ostatni posiłek powinien zostać spożyty nie później jak 3 godziny przed badaniem. W dniu poprzedzającym próbę nie powinien się odbywać trening o wysokiej intensywności oraz powinna zostać zastosowana krótka karencja po odbytym starcie w zawodach (2 – 3 dni). Wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na przebieg badania i jego wynik.