Leczenie obrzęków żylnych i limfatycznych

Obrzęki mogą pojawić się u większości z nas nie zależnie od wieku. Często wynikają z charakteru wykonywanej pracy, indywidualnych skłonności oraz predyspozycji genetycznych.

Obrzęki mogą pojawić się u większości z nas nie zależnie od wieku. Często wynikają z charakteru wykonywanej pracy, indywidualnych skłonności oraz predyspozycji genetycznych. W wyjątkowych sytuacjach mogą one współtowarzyszyć schorzeniom ogólnoustrojowym, jak np. niewydolność krążenia, choroby wątroby, zaburzenia hormonalne oraz wynik reakcji alergicznych i polekowych. Szczególną grupę stanowią obrzęki pojawiające się w przebiegu niewydolności żylnej lub limfatycznej. Obrzęk chłonny jest częstym powikłaniem po leczeniu onkologicznym. Głównym powodem wystąpienia obrzęku limfatycznego jest zabieg chirurgiczny, podczas którego zostają usunięte węzły chłonne. Obrzęk może dotyczyć każdej okolicy ciała ręce, nogi, twarz. Powstanie obrzęku wynika z zaburzenia transportu chłonki w układzie limfatycznym, oraz nadmiernego gromadzenia się w przestrzeni międzykomórkowej płynu śródmiąższowego wysokobiałkowego. Obrzęki żylne są spowodowane niewydolnością układu żylnego. Zaburzenie przepływu krwi w układzie żylnym doprowadza do krytycznego wzrostu ciśnienia żylnego, co przekłada się na wzrost filtracji włośniczkowej i wtórnej niewydolności naczyń limfatycznych kończyn dolnych. W przebiegu takiego obrzęku dochodzi do poszerzenia przedziału mięśniowego podudzia.

W naszym Centrum, w celu leczenia obrzęków, wprowadziliśmy innowacyjny program rehabilitacyjno-leczniczy, który polega na skojarzonej terapii wykorzystującej różne zabiegi fizjoterapeutyczne:

  • Laser wysokoenergetyczny
  • Ultradźwięki
  • Krioterapia ciekłym azotem
  • Masaż pneumatyczny
  • Masaż ręczny drenujący

Przebieg terapii

Kuracja 3 x tyg. przez 4 tyg. (12 sesji) – szacunkowa cena programu 1.200 zł
* rodzaj, ilość zabiegów oraz ostateczna wycena ustalana indywidualnie po konsultacji lekarsko/fizjoterapeutycznej
**konsultacja lekarska/fizjoterapeutyczna w cenie programu