Masaż pneumatyczny

Dwunastokomorowy aparat do sekwencyjnego masażu pneumatycznego umożliwia przeprowadzenie zabiegu masażu pneumatycznego według piętnastu różnych algorytmów dla kończyn górnych i dolnych. Masaż pneumatyczny sekwencyjny przeprowadza się za pomocą mankietów uciskowych zakładanych na kończyny górne lub dolne. Każdy mankiet składa się z dwunastu niezależnych sekcji, które są wypełniane powietrzem w odpowiedniej kolejności, zgodnie z nastawionym algorytmem. Urządzenie ma możliwość ustawienia różnych wartości spadku ciśnienia w każdej komorze mankietu uciskowego oraz regulację czasu wykonania jednej, pełnej sekwencji algorytmu. Aparat wyposażony jest w opcje ciągłego pomiaru ciśnienia w aktualnie pompowanej komorze mankietu oraz odsysanie awaryjne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów bólowych u pacjenta. Dzięki powyższym właściwościom pneumatyczny masaż uciskowy znalazł szerokie zastosowanie w leczeniu i rehabilitacji.

MASAŻ PNEUMATYCZNY WPŁYWA DODATNIO NA ORGANIZM PACJENTA POPRZEZ:

• Pobudzenie układu krwionośnego i limfatycznego, co powoduje wzmożenie zasilania organów w tlen i substancje odżywcze
• Zwiększenie szybkości usuwania z organizmu produktów rozpadu, likwidację
objawów zastoinowych, wchłanianie obrzęków
• Ułatwienie odpływu krwi żylnej
• Zmniejszenie oporu krwi w tętnicach, przez co ułatwia się pracę serca
• Rozszerzenie naczyń krwionośnych i limfatycznych, przez co zwiększa się szybkość
obiegu krwi

MOŻNA GO STOSOWAĆ W:

• Profilaktyce zakrzepicy żylnej, również przedoperacyjnej
• Profilaktyce przewlekłej niewydolności żylnej:

  • zespoły pozakrzepowe (jako metoda wspomagająca),
  • owrzodzenia żylne,
  • obrzęki.

• Leczeniu niewydolności limfatycznej:

  • wrodzonej (wczesnej i późnej),
  • nabytej (pourazowej, pozapalnej, pooperacyjnej – po mastektomii),
  • leczeniu obrzęków kończyn dolnych różnej etiologii.

• Leczeniu Cellulitis