Krioterapia zabiegi

Krioterapia, inaczej leczenie zimnem jest jednym z zabiegów towarzyszących rehabilitacji wielu urazów. Stosowanie kriostymulacji prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania organizmu na leczenie farmakologiczne.

Jednym z zabiegów towarzyszących rehabilitacji wielu urazów jest krioterapia. W Lublinie zapraszamy do MEDISPORT na ten i wiele innych zabiegów mających na celu przywróceniu stanu zdrowia sprzed urazu.

Czym jest i do czego wykorzystywana jest krioterapia? W Lublinie i okolicach nasz ośrodek jest jednym z większych kompleksów, które oferują skuteczną terapię zimnem. Terapia zimnymi parami azotu – inaczej leczenie zimnem, jest metodą coraz powszechniej stosowaną w wielu dziedzinach medycyny. Strumień pary azotu uzyskuje temperaturę -160°C. Stosowanie kriostymulacji prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania organizmu na leczenie farmakologiczne. Zmniejszenie bólu aktywizuje chorego, poprawia jego kondycję psychiczną i zachęca do wykonywania ćwiczeń, których w stanie bólowym nie mógłby wykonać. Istotnym aspektem kriostymulacji jest doskonała tolerancja zabiegu. U chorych leczonych tą metodą, znacznie zmniejszyła się liczba wykonywanych dostawowych blokad sterydowych. Dostawowe podawanie leku stanowi potencjalną możliwość zniszczenia chrząstki – nadmuch miejscowy jest nieinwazyjną metodą pozwalającą temu zapobiec. W niektórych przypadkach, dzięki kriostymulacji, udaje się uniknąć zabiegu operacyjnego u chorych, u których ze względu na patologiczny rozrost błony maziowej, istniały wcześniej wskazania do wykonania synowektomii. Zabieg oziębiania powoduje mocne przegrzanie endogenne stawów, aż do przekroczenia ciepłoty wyjściowej o około 30 – 40C i utrzymania się jej do 3-4 godzin.

Po kuracji niskimi temperaturami następuje:

 • Obniżenie napięcia mięśni.
 • Zmniejszanie się obrzęków
 • Poprawa stanu klinicznego i funkcjonalnego polegająca na zwiększeniu zakresu ruchomości chłodzonych stawów i wzroście siły mięśniowej
 • Złagodzenie stanów pooparzeniowych
 • Skrócenie czasu leczenia kontuzji

Wskazania:

 • Uśmierzenie bólu
 • Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
 • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)
 • Schorzenia zwyrodnieniowe stawów
 • Zespół kręgosłupa szyjnego
 • Zapalenie okołostawowe
 • Zespół bolesnego barku
 • Dyskopatie
 • Zespół Reitera
 • Liszaj rumieniowaty
 • Zastrzał
 • Tendopatie
 • Mialgie
 • Naderwania ścięgien, zapalenia okołościęgnowe, zapalenia ścięgien
 • Zwichnięcia, skręcenia, złamania

Obrzęki pooperacyjne

 • Oparzenia
 • Długo nie gojące się rany