Rehabilitacja dzieci z wadami postaw ciała

Rehabilitacja dzieci z wadami postawy ciała to problem natury diagnostycznej i leczniczej. W dalszym ciągu nie znamy ponad 90% przyczyn powstawania skolioz, jednego z najczęściej występujących schorzeń kręgosłupa.

Rehabilitacja dzieci z wadami postawy ciała to problem natury diagnostycznej i leczniczej. Jest wiele metod opisujących przyczyny powstawania wad postawy oraz ich leczenia jednak do tej pory nie ma jednej metody terapii, która w stu procentach zapewniałaby pełną korekcję deformacji kręgosłupa, stóp czy innych części ciała. Ponad 90 % wszystkich skolioz to skoliozy idiopatyczne to znaczy, że przyczyna ich powstania jest nieznana. Możemy zatem przyjąć, że w większości przypadków w postępowaniu lekarskim i rehabilitacyjnym leczymy efekty a nie ich przyczynę. Jednak pomimo tego, często osiągany jest zdumiewająco dobry efekt terapii z wykorzystaniem np. leczenia gorsetowego i odpowiednich ćwiczeń fizjoterapeutycznych (w przypadku skolioz). Są też niepowodzenia których ilość powinna być minimalizowana poprzez odpowiednio wczesną i prawidłową diagnostykę oraz przygotowanie indywidualnego programu rehabilitacji.

Centrum rehabilitacji Lublin

Zasady obowiązujące w terapii skolioz:

 • należy uwzględnić patogenezę i patobiomechanikę skrzywienia,
 • określić progresywność skrzywienia,
 • każdy przypadek skoliozy rozpatrywać indywidualnie,
 • stosować ćwiczenia przywracające równowagę anatomiczno-czynnościową obręczy barkowej i obręczy miednicznej,
 • stosować ćwiczenia zwiększające ruchomość odcinkową kręgosłupa,
 • rozciągać mięśnie i więzadła strony wklęsłej skrzywienia,
 • wzmacniać mięśnie po stronie wypukłej skrzywienia,
 • stosować ćwiczenia rozluźniające i wyrabiające świadomość własnego ciała.

 

Trzy filary efektywnego leczenia:

 • Lekarz i fizjoterapeuta.
 • Technik ortopedyczny.
 • Rodzice i dziecko.

Każdy z przedstawionych filarów leczenia jest istotnym czynnikiem determinujących końcowy efekt terapii. Jeżeli jeden z nich nie będzie funkcjonował prawidłowo leczenie traci sens. Lekarz odpowiedzialny jest za diagnozę skoliozy, fizjoterapeuta za prawidłowo przygotowany indywidualny program rehabilitacji, technik ortopedyczny za profesjonalne wykonane gorsetu a rodzice powinni kontrolować dziecko odnośnie czasu noszenia gorsetu i wykonywanie ćwiczeń korekcyjnych w domu zgodnie z instrukcją przygotowaną przez fizjoterapeutę.