Rehabilitacja neurologiczna dzieci Medisport

Prowadzimy rehabilitację neurologiczną w trybie ambulatoryjnym dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, po urazach mózgu, rdzenia kręgowego oraz dla tych, u których w wyniku innych chorób doszło do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

W naszym Centrum prowadzimy rehabilitację neurologiczną w trybie ambulatoryjnym dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, po urazach mózgu, rdzenia kręgowego oraz dla tych, u których w wyniku innych chorób doszło do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Rehabilitacja dzieci w znacznym stopniu polega na konstruowaniu krótkich programów terapii związanych przede wszystkim z zabawą. Wymuszanie nudnej terapii odbieranej przez dziecko jako proces niekończących się ćwiczeń zwykle jest mało efektywne, a młody pacjent dość szybko traci zainteresowanie taką formą usprawniania. Wprowadzenie do rehabilitacji metod związanych z terapią poprzez zabawę, popartych wprowadzaniem nowoczesnych technologii sprawia, że terapia staje się bardziej przystępna i daje nadzieję na trwalszy efekt końcowy.

Prowadzimy terapię małych pacjentów z następującymi schorzeniami:

  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • przepuklina oponowo-rdzeniowa,
  • urazy mózgowo-rdzeniowe,
  • dystrofie,
  • porażenie nerwu twarzowego,
  • porażenie splotu ramiennego,
  • uszkodzenie nerwów obwodowych,
  • oraz inne, będące konsekwencją uszkodzenia OUN.