Terapia manualna masaż leczniczy

Terapia manualna (masaż leczniczy) przynosi ulgę w bólach i znaczną poprawę stanu zdrowia już po pierwszym zabiegu. W wielu przypadkach pozwala uniknąć poważnych operacji narządów ruchu, kręgosłupa, stawów.

Zabieg rehabilitacyjny może być przyjemny! W MEDISPORT oferujemy Państwu masaż leczniczy wykonywany przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy swoją praktykę nabyli podczas pracy przy leczeniu różnego rodzaju schorzeń. Dzięki zdobytej wiedzy, doskonale wiedzą jaka partia ciała odpowiedzialna jest za źródło dokuczliwego bólu. Nasi fizjoterapeuci pomogli wielu osobom uniknąć operacji ortopedycznych, stosując odpowiednio dobrane techniki terapii manualnej. Bardzo często pacjenci odczuwają znaczną ulgę już po pierwszym zabiegu.

Kinezyterpia

Są to ćwiczenia rehabilitacyjne, usprawniające, poprawiające postawę ciała i utrzymanie organizmu w odpowiedniej równowadze mięśniowo-stawowej, stosowane niemal w każdej jednostce chorobowej. Ćwiczenia dzielimy na:

 • ćwiczenia bierne,
 • ćwiczenia czynno-bierne,
 • ćwiczenia samowspomagane,
 • ćwiczenia w odciążeniu,
 • ćwiczenia czynne,
 • ćwiczenia z oporem,
 • ćwiczenia prowadzone,
 • redresje (usuwanie przykurczów stawowych),
 • wyciągi,
 • ćwiczenia synergistyczne,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia relaksacyjne,
 • pionizacja i nauka chodzenia,
 • ćwiczenia izometryczne,
 • ćwiczenia korekcyjne niwelujące wadę postawy, utrwalające nawyk prawidłowego ustawienia ciała.

Specjalistyczne techniki kinezyterapii

PNF

Poprioceptywne torowanie mięśniowo-nerwowe – metoda polega na nauce lub odtworzeniu prawidłowej funkcji ruchowej zaburzonej w przebiegu chorób neurologicznych lub ortopedycznych. Podstawą metody są złożone wzorce ruchowe dla kończyny górnej, kończyny dolnej, tułowia, szyi i głowy. Terapia PNF jest niezwykle przydatna w leczeniu osób po udarach, z niedowładem, w ponownej nauce operowania dłonią, powrocie mowy, oraz ponownej nauce chodu.

PNF to metoda kompleksowa: każdy zabieg kierowany jest do człowieka jako całości, a nie skupia się tylko na jednostkowym problemie czy pojedynczym fragmencie ciała. Głównym celem każdej sesji terapeutycznej jest pomoc pacjentowi w osiągnięciu najwyższego poziomu funkcjonalnego.

MANIPULACJA – KONCEPCJA JAMESA CYRIAX’A

Manipulacja – koncepcja Jamesa Cyriax’a – (mobilizacja na trakcji) manualna technika leczenia stawów i tkanek, która przy zastosowaniu niewielkiej siły impulsu wykorzystuje dużą prędkość i małą amplitudę. Bodźce powstałe podczas manipulacji odbierane są przez receptory umieszczone w stawach i strukturach okołostawowych i przekazywane dalej przez układ nerwowy. Dlatego manipulacja posiada działanie nie tylko miejscowe i w sposób odruchowy, może oddziaływać na obszary oddalone od miejsca zabiegu.

Głęboki masaż poprzeczny koncepcją Jamesa Cyriax’a – jest specyficzną techniką mobilizacji, która jest przeprowadzana poprzecznie do przebiegu określonych tkanek (mięśnie, ścięgna, więzadła).

TERAPIA MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWA

Terapia tkanek miękkich stała się w ostatnim okresie prawdziwym przełomem w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Odkrycie jak bardzo ważną rolę w narządzie ruchu pełni powięź dała możliwość skuteczniejszego i trwalszego pozbycia się bólu. Diagnozowanie zaburzeń w obrębie więzadeł, ścięgien, powięzi oraz mięśni oparte jest w przeważającej części na badaniu funkcjonalnym ze szczególnym podkreśleniem dysbalansu mięśniowego.

Powięź to jedna za składowych tkanki łącznej. Jej poszczególne warstwy stanowią w zasadzie jedną całość, mimo że oddzielają od siebie albo pojedyncze włókienka mięśniowe, pęczki włókien, mięśnie czy grupy mięśniowe. Powięź oplata nie tylko mięśnie, ścięgna, więzadła, ale też narządy wewnętrzne, to w niej biegną naczynia krwionośne, limfatyczne i nerwy.Ma niesamowitą zdolność do przekazywania napięć. Te powstałe w obrębie skóry odebrane zostaną przez powięź powierzchowną, przekazane do mięśnia i dalej do jego pojedynczych składowych. W ten sposób zaburzeniu może ulec funkcja mięśnia, mimo jego prawidłowej budowy. Również wszystkie mikrouszkodzenia włókien mięśniowych mogą prowadzić do zaburzenia przesuwalności skóry względem powięzi głębokiej. Tym samym, funkcje nerwów czy naczyń w obrębie skóry mogą być nieprawidłowe i prowadzić do negatywnych zmian biomechanicznych. Dlatego tak ważne jest, by tkanki miękkie, a szczególnie głębiej leżące warstwy tkanki łącznej w obrębie mięśni i powięzi, mogły się swobodnie po sobie ślizgać.

Przywierając do siebie, wpływają na mięśnie i inne struktury, które mogą mieć trudności ze skracaniem i wydłużaniem się, doprowadzając w ten sposób do dysfunkcji i zaburzeń w systemie mięśniowo-powięziowym.

Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe są to nadwrażliwe punkty zlokalizowane w obrębie mięśni szkieletowych. Są one nadmiernie czułymi, wyczuwalnymi palpacyjnie guzkami wzdłuż napiętego pasma mięśniowego, położonymi w obrębie tkanek o podniesionym napięciu, które stają się bolesne pod wpływem ucisku i powodują ból promieniujący w różnych kierunkach.

Pierwsza wizyta w gabinecie

Zadaniem pierwszej wizyty w przypadku konsultacji fizjoterapeutycznej jest dobranie indywidualnego programu terapii i dostosowanie do aktualnego stanu pacjenta. Składa się ona z:

 • wywiadu,
 • badanie przedmiotowego,
 • postawienia diagnozy,
 • leczenia.

 

Pierwsza wizyta trwa zazwyczaj do 1,5 godziny i jest dłuższa od pozostałych. Należy na nią wziąć dokumentację dotychczasowego leczenia, wyniki badań, zdjęcie RTG, USG, rezonans magnetyczny. W miarę możliwości w dniu wizyty proszę nie przyjmować silnych leków przeciwbólowych.

NEUROMOBILIZACJE

Są rodzajem terapii manualnej, w której na układ nerwowy działa się bezpośrednio „przez pociąganie nerwu” w celu usprawniania jego elastyczności i ruchomości. Nieprawidłowe funkcjonowanie nerwu (obrzęk, krwiak, dyskopatie, deformacje i zmiany położenia kości) powoduje zawsze dysfunkcje lub ból tkanki przez niego unerwianej. Neuromobilizacje mają spowodować odzyskanie zaburzonej pobudliwości procesów nerwowych, a dzięki temu lepsze przekazywanie informacji i usprawnianie procesów naprawczych, gojących w organizmie. Wykonywanie tych technik przez terapeutę pozwala na niemal natychmiastową poprawę funkcji, zlikwidowanie bolesności i polepszenie ukrwienia tkanek.

Wskazania do neuromobilizacji:

 • bóle głowy o charakterze migrenowym, nawracające,
 • bóle piekące, promieniujące (rwy kulszowe, ramienne),
 • wszelkiego rodzaju bóle odkręgosłupowe,
 • zespól cieśni nadgarstka,
 • łokieć tenisisty, golfisty,
 • bolesny bark,
 • bóle których intensywność warunkuje czynnik emocjonalny – stre

SUCHE IGŁOWANIE

Inaczej dry needling to zabieg polegający na terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych za pomocą igieł akupunkturowych o grubości 150-300 mikrometrów i długości od 15-50mm. Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe (MPPS) mogą pojawiać się w okolicach brzuśca mięśniowego, w powięzi, na przebiegu włókien mięśniowych powierzchownych i głębokich. Przyczyną powstania punktów spustowych są przeciążenia układu ruchu, urazy, naciągnięcia oraz długotrwała praca statyczna. Duży wpływ ma także stres, napięcie emocjonalne, problemy metaboliczne, niedobór witamin i mikroelementów.

Zabieg polega na zlokalizowaniu punktu spustowego wbiciu igły w zlokalizowany punkt i wywołaniu reakcji skurczu. W trakcie zabiegu staramy się maksymalnie zredukować reakcję drżeniową na wbicie igły co spowoduje uwolnienie miejsca od przeciążenia.