Rehabilitacja sportowców Lublin

Oferujemy ocenę i trening funkcjonalny, odnowę biologiczną, przygotowanie motoryczne oraz rehabilitację – w ramach kompleksowej opieki medycznej nad klubami sportowymi i sportowcami.

Ocena i trening funkcjonalny oraz odnowa biologiczna są integralną i bardzo ważną częścią treningu sportowego.

Diagnostyka funkcjonalna w sporcie wymaga zastosowania odpowiednich, specyficznych dla sportowców i osób aktywnych testów funkcjonalnych, takich jak FMS. Ocena funkcjonalna narządu ruchu w sporcie ma na celu stworzenie „profilu funkcjonalnego” badanego zawodnika, zwrócenie uwagi na istniejące deficyty ruchowe oraz wprowadzenie odpowiedniego programu ćwiczeń o charakterze korekcyjnym i prewencyjnym.

Trening funkcjonalny w sporcie ma za zadanie kształtowanie prawidłowej czynności narządu ruchu (odpowiednia ruchomość i stabilność) oraz prawidłowych wzorców ruchowych. Koncepcja oceny i treningu funkcjonalnego w sporcie kładzie nacisk na kształtowanie jakości ruchu jako podstawy do optymalnego przygotowania motorycznego zawodnika w procesie treningu sportowego. Prawidłowy ruch i brak funkcjonalnych ograniczeń ruchowych to efektywna i bezpieczna technika sportowa. Nadrzędnym celem treningu funkcjonalnego jest przede wszystkim, prewencja występowania urazów i zmian przeciążeniowych związanych z uprawianiem sportu.

Rola kompleksowej odnowy biologicznej w sporcie polega na wspomaganiu i optymalizacji procesu regeneracji powysiłkowej i wypoczynku zawodnika z wykorzystaniem różnych metod i środków.

Zadania odnowy biologicznej w sporcie to:

  • współdziałanie z treningiem w celu osiągnięcia optymalnego wyniku sportowego,
  • optymalizacja procesów regeneracji powysiłkowej,
  • profilaktyka i zmniejszanie skutków urazów i przeciążeń związanych z uprawianiem sportu,
  • doleczanie i stopniowe wprowadzanie zawodnika do treningu po urazie.

Oferta MEDISPORT

  • współpraca z klubami sportowymi i sportowcami indywidualnymi w zakresie kompleksowej oceny i treningu funkcjonalnego, odnowy biologicznej, przygotowania motorycznego oraz rehabilitacji – w ramach oferty kompleksowej opieki medycznej nad klubami sportowymi i sportowcami realizowanej przez MEDISPORT,
  • ocena i trening funkcjonalny oraz przygotowanie motoryczne dla osób aktywnych (biegacze, narciarze, kolarze itp.),
  • trening funkcjonalny i rehabilitacyjny dla klientów indywidualnych,
  • wprowadzanie do treningu i aktywności ruchowej po urazach – trening rehabilitacyjny.