Rehabilitacja po urazach mózgowo-rdzeniowych

Rehabilitacja jest nieodzownym elementem procesu terapeutycznego u pacjentów po urazach OUN. Warunkiem uzyskania jak najlepszych efektów jest jak najwcześniejsze podjęcie terapii, bezpośrednio po ostrych incydentach neurotraumatologicznych. Program rehabilitacji ustalany jest przez zespół specjalistów indywidualnie dla każdego pacjenta.

Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) do jakiego dochodzi wskutek urazu jest powodem ogniskowych objawów zaburzeń czynności mózgu i rdzenia kręgowego. Rehabilitacja jest nieodzownym elementem procesu terapeutycznego u pacjentów po urazach OUN.

Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) do jakiego dochodzi wskutek urazu jest powodem ogniskowych objawów zaburzeń czynności mózgu i rdzenia kręgowego: zaburzeń funkcji motorycznych, sensorycznych, jak również wyższych czynności psychicznych (pamięci, percepcji, mowy itp.). Rodzaj i nasilenie tych objawów zależne są w znacznej mierze od umiejscowienia, rozległości i głębokości uszkodzenia tkanki mózgowej i rdzenia.

Głównym celem rehabilitacji jest przywrócenie w jak największym stopniu utraconych funkcji czuciowo – ruchowych na zasadzie plastyczności ośrodkowego układu nerwowego, a także kompensacja funkcji, których odzyskanie nie jest możliwe.

Program rehabilitacyjny, rodzaj zastosowanych technik i metod fizjoterapeutycznych, dobór zabiegów fizykoterapeutycznych i zaopatrzenia ortopedycznego, a także okres i czas terapii ustalany jest indywidualnie w stosunku do potrzeb, oczekiwań i stanu pacjenta.

MEDISPORT realizuje program nowoczesnej, kompleksowej neurorehabilitacji, która obejmuje:

  • wczesną pionizację,
  • terapię przeciwobrzękową i przeciwodleżynową,
  • reedukację nerwowo – mięśniową,
  • reedukację wzorców posturalnych, ruchowych i oddechowych,
  • profilaktykę i terapię ograniczeń zakresów ruchów,
  • normalizację napięcia mięśniowego,
  • mobilizacje stawowe,
  • selektywny trening mięśniowy,
  • stymulację czucia powierzchniowego i głębokiego,
  • trening czynności dnia codziennego ADL’s,
  • stabilizację centralną (kręgosłupa) i obwodową (stawów kończyn górnych i dolnych),
  • reedukację prawidłowej pozycji siedzącej, stojącej,
  • reedukację chodu,
  • techniki manualne struktur mięśniowo – powięziowych, nerwowych, limfatycznych,
  • trening stabilizacyjny i równoważny,
  • trening siłowy i wytrzymałościowy,
  • terapię zajęciową,
  • terapię zaburzeń procesów poznawczych.