Rehabilitacja neurologiczna Medisport

Chorzy po urazach lub chorobach ośrodkowego układu nerwowego potrzebują możliwie wczesnej rehabilitacji. Zapewniamy pacjentom neurologicznym rehabilitację w trybie opieki ambulatoryjnej.

 

W naszym Centrum prowadzimy rehabilitację pacjentów neurologicznych w trybie opieki ambulatoryjnej, dzięki czemu możemy zapewnić kontynuację rehabilitacji w okresie przewlekłym. Chorzy po urazach lub chorobach ośrodkowego układu nerwowego potrzebują możliwie wczesnej rehabilitacji. Zapobiega ona utrwalaniu się zmian patologicznych i równocześnie pozwala na szybkie uruchomienie mechanizmów regeneracji oraz kompensacji kierowanej. Podstawowym problemem wśród pacjentów są zaburzenia funkcji dotyczących czynności dnia codziennego oraz spastyczność. Odtwarzanie utraconych funkcji realizujemy poprzez ćwiczenia metodami neurofizjologicznymi PNF. Tylko kompleksowe i odpowiednio dostosowane działania mogą przynieść upragniony efekt rehabilitacji.

Prowadzimy rehabilitację pacjentów z następującymi schorzeniami:

  • udar mózgu,
  • choroba Parkinsona,
  • SM – (sclerosis multiplex) stwardnienie rozsiane,
  • Polineuropatia,
  • po urazach mózgowych i rdzenia kręgowego,
  • porażenie nerwu twarzowego,
  • dyskopatia,
  • uszkodzenie nerwów obwodowych,
  • oraz inne, będące konsekwencją uszkodzenia OUN.

Należy pamiętać, że w dążeniu do możliwie najlepszych efektów, każdy dzień ma znaczenie, dlatego tak ważne jest aby jak najwcześniej rozpocząć rehabilitację.