Rehabilitacja kobiet po mastektomii

Bardzo ważne jest usprawnianie pacjentek po mastektomii na każdym etapie: przed i po zabiegach odtwórczych piersi oraz w trakcie radioterapii i chemioterapii.

Mastektomia – jest to zabieg polegający na amputacji (chirurgicznym usunięciu) częściowej lub całkowitej, jednej lub obu piersi. Mastektomia jest zwykle wykonywana w leczeniu raka piersi. W niektórych przypadkach amputacji piersi towarzyszy usunięcie węzłów chłonnych, mięśnia piersiowego mniejszego i powięzi mięśnia piersiowego większego. Następstwami zabiegu są: obrzęk limfatyczny, zaniki mięśniowe, zmniejszenie wydolności układu krążenia i oddychania, ograniczenie ruchomości w obrębie stawów kończyny górnej i klatki piersiowej, blizny i zrosty, zaburzenia symetrii ciała. Stres psychiczny – m.in. lęk przed śmiercią, obniżona samoocena, lęk przed niepełnosprawnością, nakładają się na dolegliwości fizyczne, potęgując niekorzystne następstwa zabiegu, ból i ograniczenia w życiu codziennym.

Terapia

Niezmiernie ważnym elementem szybkiego powrotu do życia (w pełnym tego słowa znaczeniu – zdrowie, rodzina, praca, ulubione formy spędzania wolnego czasu itp.) jest świadomość pacjentek o konieczności rehabilitacji. Bardzo ważne jest usprawnianie pacjentek po mastektomii na każdym etapie: szpitalnym, poza szpitalnym, ambulatoryjnym, przed i po zabiegach odtwórczych piersi oraz w trakcie radioterapii i chemioterapii. Systematyczna fizjoterapia wpływa na niwelowanie skutków operacji, na poprawę samopoczucia i poprawę sprawności fizycznej.

Zalecane ćwiczenia po mastektomii

 • nauka przyjmowania właściwych i niezbędnych pozycji z użyciem klina,
 • pionizacja,
 • ćwiczenia czynne,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia w odciążeniu,
 • ćwiczenia wspomagane,
 • ćwiczenia efektywnego kaszlu,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia krążeniowe,
 • ćwiczenia zręcznościowe,
 • ćwiczenia ogólnokondycyjne.

Cele i zasady terapii

 • Zapobieganie powikłaniom płucnym.
 • Zapobieganie zakrzepicy żył głębokich.
 • Zapobieganie zaburzeniom ortostatycznym.
 • Minimalizowanie blizn i zrostów (uelastycznianie blizny).
 • Zapobieganie lub minimalizowanie obrzęków limfatycznych (rękawy elastyczne na kończynę górną, pozycje drenażowe, masaż pneumatyczny, masaż limfatyczny, kinesiotaping).
 • Zwiększenie siły mięśniowej oraz zakresu ruchu w stawie obręczy barkowej i klatki piersiowej.
 • Uelastycznianie tkanek okołooperacyjnych w celu uruchomienia gry powięziowej.
 • Ćwiczenia korygujące nieprawidłową postawę lub ćwiczenie reedukujące postawę łącznie z zaopatrzeniem protetycznym (ćwiczenia przed lustrem, zaopatrzenie w protezę dla wyrównania ciężaru ciała).
 • Poprawa sprawności fizycznej i wydolności ogólnej organizmu.
 • Ćwiczenia samoobsługi i czynności dnia codziennego.

 

W naszym Centrum cały program ćwiczeń realizowany jest pod ścisłym nadzorem fizjoterapeuty. Ćwiczenia usprawniające prowadzone są codziennie. Pacjentki uczone są wykonywania automasażu mającego na celu drenaż chłonki. Instruktaż postępowania z kończyną górną po stronie operowanej i program ćwiczeń zawsze dobieramy indywidualnie w odniesieniu do wskazań klinicznych i stanu pacjentki. Po uzyskaniu przez pacjentkę ogólnej poprawy w zakresie sprawności fizycznej, jak również w zakresie ruchomości kończyny górnej po stronie operowanej wprowadzamy m.in. pływanie rekreacyjne, udział w zajęciach z Nordic Walking.