Medycyna sportowa

Interdyscyplinarna pod-specjalizacja medyczna, łącząca działania profilaktyczne i terapeutyczne adresowane do osób aktywnych fizycznie, zarówno sportowców zawodowych jak i amatorów oraz osób podejmujących rekreacyjną aktywność fizyczną to tzw. medycyna sportowa. W Lublinie do naszej poradni mogą zgłaszać się osoby aktywnie uprawiające sport. Lekarz zajmuje się zarówno przeprowadzaniem badań kwalifikacyjnych, które mają na celu ustalenie, czy dana osoba może uprawiać określoną dyscyplinę sporu, jak i badaniami okresowymi, kontrolnymi, wymaganymi w czasie uprawiania sportu. Do poradni mogą zgłosić się również zawodnicy i amatorzy w celu leczenia kontuzji i problemów zdrowotnych związanych z aktywnością ruchową.

 

BADANIA
WYDOLNOŚCIOWE SPORTOWE
Badanie wydolnościowe ma pokazać jak trenować, żeby optymalnie wykorzystać swój potencjał. Jest przeznaczone zarówno dla osób uprawiających sport zawodowo jak i amatorsko.
KOMPUTEROWE BADANIE CHODU I STÓP
Komputerowe badanie chodu i stóp jest nowoczesną, uznaną i stosowaną na świecie metodą pozwalającą ocenić rozmieszczenie nacisków stopy na podłoże. Zalecane dla dorosłych i dzieci.
DIETA I SUPLEMENTY
Szukasz sprawdzonego dietetyka? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania dotyczące zdrowego żywienia oraz wspólnie ustalimy smaczną terapię dietetyczną. Zobacz jak wiele możesz zmienić pod okiem dietetyka.

Oferta medycyny sportowej

 • pełne orzecznictwo sportowo-lekarskie u wszystkich osób uprawiających sport amatorsko lub zawodowo bez względu na wiek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r.
 • badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • diagnostyka ultrasonograficzna (w tym USG ortopedyczne)
 • specjalistyczna opieka w zakresie rehabilitacji medycznej, medycyny sportowej, ortopedii, traumatologii, chirurgii ogólnej
 • doradztwo dietetyczne
 • kompleksowa rehabilitacja kontuzji i urazów sportowych
 • badania wydolnościowe-sportowe
 • komputerowe badania chodu i stóp

Nasza placówka jest jedynym ośrodkiem w Lublinie oferującym pełną diagnostykę oraz kompleksowe badania dla sportowców. Szeroki zakres wykonywanych zabiegów, kadra wykwalifikowanych specjalistów, nowoczesne urządzenia i wysokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny pozwalają nam zagwarantować pełną opiekę medyczną profesjonalnym zawodnikom i wszystkim osobom uprawiającym sport.

Dla kogo?

Badania wstępne


 1. WSZYSCY ZAWODNICY
  • badania laboratoryjne (morfologia krwi, OB, glukoza, analiza moczu)
  • pomiary antropometryczne
  • badanie ortopedyczne
  • konsultacja laryngologiczna i okulistyczna
 2. SPORTY WALKI (DODATKOWO)
  • konsultacja neurologiczna
  • badanie EEG
 3. ZAPASY, JUDO (DODATKOWO)
  • badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa
 4. PODNOSZENIE CIĘŻARÓW (DODATKOWO)
  • badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 5. PŁETWONURKOWANIE (DODATKOWO)
  • spirometria
 6. SPORTY LOTNICZE (DODATKOWO)
  • konsultacja psychologiczna
 7. INNE DODATKOWE BADANIA WYNIKAJĄCE Z OCENY LEKARZA

Badania okresowe (wszyscy zawodnicy)


 1. WYKONYWANE CO 6 MIESIĘCY
  • pomiar antropometryczny
  • ogólne badanie lekarskie
  • badanie ortopedyczne
 2. WYKONYWANE CO 12 MIESIĘCY (DODATKOWO)
  • próba wysiłkowa
  • przegląd stomatologiczny
  • badanie EKG
  • badanie laboratoryjne
 3. WYKONYWANE CO 24 MIESIĄCE (DODATKOWO)
  • konsultacja laryngologiczna
  • konsultacja okulistyczna
 4. SPORTY WALKI – WYKONYWANE CO 24 MIESIĄCE (DODATKOWO)
  • konsultacja neurologiczna
  • badanie EEG
 5. ZAPASY, JUDO – WYKONYWANE CO 24 MIESIĄCE (DODATKOWO)
  • badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa
 6. PODNOSZENIE CIĘŻARÓW – WYKONYWANE CO 24 MIESIĄCE (DODATKOWO)
  • badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 7. PŁETWONURKOWANIE – CO 24 MIESIĄCE (DODATKOWO)
  • spirometria

Badania kontrolne


 1. WYKONYWANE U ZAWODNIKÓW, KTÓRZY PODCZAS UPRAWIANIA DANEGO SPORTU DOZNALI URAZÓW, W TYM:
  • urazu głowy
  • zmian przeciążeniowych
  • utraty przytomności
  • porażki przez nokaut lub, gdy przebyta inna choroba uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach sportowych lub zawodach sportowych

Wiek rozpoczynania treningów

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące kryteriów wiekowych przy kwalifikacji dzieci i młodzieży do treningu i zawodów w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Ogólne kryteria wiekowe do rozpoczęcia uprawiania dyscyplin sportowych są następujące:

DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA:
wszystkie dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu w formie gier i zabaw ruchowych,

OD UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA:
dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu, rozwijające koordynację ruchu, które nie przeciążają wybiórczo układu ruchu,

OD UKOŃCZENIA 8 ROKU ŻYCIA:
dyscypliny sportu rozwijające oprócz zwinności także szybkość i dynamikę ruchu,

OD UKOŃCZENIA 10 ROKU ŻYCIA:
dyscypliny sportu rozwijające wytrzymałość i siłę,

OD UKOŃCZENIA 13 ROKU ŻYCIA:
dyscypliny sportu, w których wprowadza się w pełnym zakresie trening wytrzymałościowy,

OD UKOŃCZENIA 15 ROKU ŻYCIA:
dyscypliny sportu, w których wprowadza się w pełnym zakresie statyczne ćwiczenia siłowe.

Uprawianie poszczególnych dyscyplin sportowych można rozpocząć:

BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH:
bilard, brydż, golf, ringo, snooker, szachy, teeball, warcaby, wędkarstwo,

DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA:
w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych, jako wprowadzenie do treningu specjalistycznego,

OD UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA:
pływanie, piłka nożna, taniec sportowy, tenis stołowy,

OD UKOŃCZENIA 8 ROKU ŻYCIA:
akrobatyka sportowa, badminton, baseball, softball, biegi na orientację, curling, radioorientacja sportowa, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, hokej na lodzie (bez tzw. gry ciałem „body check” do 14 r.ż.), hokej na trawie, jeździectwo, kendo (pokaz wyuczonych form), kręglarstwo, lekka atletyka : biegi krótkie, łucznictwo, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo figurowe: soliści i pary taneczne, narciarstwo – treningi: skoki, biegi, zjazdy, piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa, skibob (treningi), sport kartingowy, szermierka, tenis ziemny, unihokej, wrotkarstwo, wushu (bez walki, bez użycia broni), żeglarstwo,

OD UKOŃCZENIA 10 ROKU ŻYCIA:
biathlon (bez strzelania), bojery, judo, kajakarstwo, kolarstwo, lekka atletyka: biegi średnie i długie, skoki, narciarstwozawody : (biegi, slalom), snowboard, płetwonurkowanie (płetwonurek młodzieżowy od 10 roku życia – według Komisji Podwodnej PTTK i LOK), rugby, saneczkarstwo, skiboby, strzelectwo sportowe (broń pneumatyczna),

OD UKOŃCZENIA 12 ROKU ŻYCIA:
kendo (ograniczony kontakt), kick-boxing (ograniczony kontakt), lekka atletyka: rzuty (dysk, oszczep), narciarstwo – zawody: (skoki, zjazd), psie zaprzęgi, sumo (bez wspomagania wzrostu masy ciała), tae-kwondo (ograniczony kontakt), zapasy,

OD UKOŃCZENIA 13 ROKU ŻYCIA:
sport motocyklowy, sport motorowodny, sport żużlowy

OD UKOŃCZENIA 14 ROKU ŻYCIA:
alpinizm (wspinaczka sportowa), biathlon, boks, ju-jitsu, karate, kendo, lekka atletyka : rzut młotem, łyżwiarstwo figurowe : pary sportowe, Muaythai (boks tajski) – trening specjalistyczny, narciarstwo wodne, płetwonurkowanie, pięciobój nowoczesny, ratownictwo wodne, strzelectwo sportowe (broń kulowa), tae-kwondo, wioślarstwo, wushu,

OD UKOŃCZENIA 15 ROKU ŻYCIA:
kulturystyka, lotniarstwo: pilot lotni, motolotni, paralotni, podnoszenie ciężarów, trójbój siłowy,

OD UKOŃCZENIA 16 ROKU ŻYCIA:
alpinizm (jaskiniowy, wspinaczka skalna, wspinaczka wysokogórska, narciarstwo wysokogórskie), bobsleje, ju-jitsu: full contact, kick-boxing: full contact, Muaythai (boks tajski) – udział w zawodach, pilot operator modelu latającego, pilot szybowcowy, skoki spadochronowe, sport samochodowy,

OD UKOŃCZENIA 17 ROKU ŻYCIA:
pilot balonu wolnego, pilot turystyczny