GOLDIC

Cytokiny Indukowane Złotem

GOLDIC® jest technologią platformową wspomagającą lekarzy w leczeniu różnych syndromów. Celem jest stymulowanie własnej siły organizmu w taki sposób, aby uszkodzona lub zraniona tkanka mogła zostać zregenerowana. Odbywa się to za pomocą cytokin autologicznych, przeciwzapalnych i regeneracyjnych (białko).

GOLDIC® działa przeciwzapalnie, zmniejsza ból i pomaga przywrócić ruchliwość. Istniejące lokalne komórki macierzyste zostaną aktywowane, a ich różnicowanie będzie wspomagane. Stymuluje on własną REGENERACJĘ organizmu.

Celem opracowania technologii GOLDIC® było umożliwienie kontaktu endogennych krwinek i specjalnie zaprojektowanych cząstek złota poza organizmem. Analiza działania złota w różnych fazach reakcji immunologicznej wskazuje, iż złoto odgrywa ważną rolę już w inicjacji, a mianowicie w wychwytywaniu i prezentacji obcych antygenów. W ten sposób złoto jest pobierane przez makrofagi i przechowywane w lizosomach, które nazywane są aureosomami, gdzie złoto hamuje przetwarzanie antygenów.

Wieloletnie badania wykazały, że specjalnie zaprojektowane cząsteczki złota prowadzą do udanej reakcji tkankowej w połączeniu z krwią pacjenta. Bezpieczeństwo i skuteczność GOLDIC® zostały zweryfikowane klinicznie. Jest to szczególny rodzaj MEDYCYNY ZINDYWIDUALIZOWANEJ.

W ramach konsultacji, lekarze udzielą Państwu informacji na temat możliwości, ryzyka, korzyści i kosztów na podstawie indywidualnej oceny.

WSKAZANIA

Medycyna regeneracyjna stanowi wielką nadzieję dla osób cierpiących na poważne lub nieuleczalne choroby. Realia tych nowych terapii są jednak złożone. Poza kilkoma obsza- rami wskazań, badania nad komórkami macierzystymi nadal znajdują się głównie we wczesnej fazie.

Obecnie główny obszar zastosowania wyrobów medycznych GOLDIC® to leczenie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego
(np. zapalenie ścięgien, zapalenie kości i stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, bóle kręgosłupa, itp.), gojenie ran i urazy ortopedyczne.

GOLDIC® działa przeciwzapalnie, zmniejsza ból, przywraca ruchliwość, aktywuje i różnicuje autologiczne komórki macierzyste, a tym samym stymuluje zdolność organizmu do REGENERACJI.

LECZENIE

Typowa terapia z wykorzystaniem GOLDIC® rozpoczyna się od pobrania próbki krwi żylnej pacjenta. Pobranie krwi od- bywa się bez dodatku antykoagulantu czy innych dodatków.

Krew ta jest przygotowywana przy użyciu opatentowanego ZESTAWU GOLDIC®, który zawiera zaprojektowane cząsteczki złota oraz specjalny filtr zapobiegający późniejsze- mu wstrzyknięciu tych cząsteczek złota do przetworzonej surowicy.

Najważniejszym etapem jest przetwarzanie surowicy. Pro- bówki GOLDIC® wypełnione krwią pacjenta i cząstkami złota będą inkubowane przez 24 godziny, a następnie odwi- rowywane w celu oddzielenia surowicy od innych krwinek. Surowica ta, wzbogacona o czynniki wzrostu i ważne cytoki- ny, jest następnie przeznaczana do iniekcji.

Otrzymany koncentrat surowicy jest następnie wstrzykiwany. Jeden zabieg składa się zazwyczaj z czterech (4) wstrzyknięć przetworzonej surowicy w odstępie 3-5 dni.