Diagnostyka sportowa

Diagnostyka sportowa jest przeprowadzana podczas wizyty u trenera przygotowania motorycznego na podstawie wywiadu, badania klinicznego oraz badań dodatkowych. Jest oceną sprawności funkcjonalnej sportowca.

OCENA W OPARCIU O TESTY FMS i PERFORMANCE STABILITY:

  • funkcji narządu ruchu – stabilności i ruchomości,
  • równowagi i stabilności dynamicznej,
  • koordynacji ruchowej i kontroli motorycznej,
  • ryzyka urazu.

Testy funkcjonalne mają na celu wykrycie ewentualnych ograniczeń ruchowych u zawodnika i wprowadzenie indywidualnego programu treningowego, ukierunkowanego na poprawę jego możliwości i jednoczesne zmniejszenie ryzyka występowania urazów.