Oferta
Rehabilitacja wieku rozwojowego

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego to wielospecjalistyczna, kompleksowa terapia dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym od urodzenia do 7 roku życia. Ocena rozwoju ruchowego niemowląt w 1-szym roku życia nie jest sprawą prostą, zważywszy na możliwe różne warianty i indywidualne  tempo rozwoju dzieci. Znaczące różnice w tym zakresie mogą występować wśród rodzeństwa, nawet bliźniaczego. Podstawowym warunkiem uzyskania pozytywnych efektów terapii jest jak najwcześniejsze podjęcie działań diagnostyczno-terapeutycznych, nawet natychmiast po urodzeniu (szczególnie dotyczy to wcześniaków).

 • diagnoza stawiana jest zbyt późno pomimo tego, że objawy były widoczne znacznie wcześniej i sygnalizowane przez samych rodziców,
 • specjaliści niedostatecznie szybko reagują na niepokojące objawy,
 • dostęp do opieki specjalistycznej jest utrudniony,
 • informacja dla rodziców jest często niewystarczająca.Dzieciom, które wykazują tylko niewielkie zaburzenia i opóźnienia rozwojowe lub nieharmonijny rozwój, wczesna pomoc daje szansę na całkowite ich wyrównanie w krótkim czasie. Z kolei u dzieci, których rozwój jest poważniej zaburzony, wczesna pomoc pozwala na uruchomienie całego ich pozytywnego potencjału, a działania te zapobiegają pogarszaniu się ich stanu i utrwalaniu negatywnych skutków występującej u dziecka niepełnosprawności. Pierwsze lata życia dziecka są najważniejsze dla rozwoju jego samodzielności, dojrzałości do nauki w szkole i jej efektywności oraz dla sprawności i funkcjonowania człowieka dorosłego w przyszłości. Do niedawna nie doceniano specyfiki wczesnego rozwoju dziecka oraz skutków zaniedbań w tym okresie.


 • Nadmierne odginanie głowy oraz mostki i reakcje odgięciowe tułowia,
 • Prężenie kończyn dolnych,
 • Baletowe ustawianie stopy z przywodzeniem przodostopia,
 • Trudności zginania i odwodzenia kończyn podczas toalety i ubierania niemowlęcia,
 • Drżenia kończyn,
 • Silne i częste zaciskanie piąstek po trzecim miesiącu życia,
 • Przywodzenie kciuka (chowanie go w dłoni) pod koniec pierwszego kwartału oraz w późniejszym okresie,
 • Niechęć dziecka do leżenia na brzuchu pod koniec pierwszego kwartału oraz w późniejszym okresie,
 • Nadmierna i nieuporządkowana ruchliwość dziecka,
 • Nadwrażliwość, niepokój, małe zapotrzebowanie na sen,
 • Trudności nawiązywania i utrzymania kontaktu wzrokowego z najbliższymi.Wystąpienie więcej niż jednego z powyższych objawów u dziecka powinno skłonić rodziców do zasięgnięcia porady odnośnie jego rozwoju ruchowego. W naszym Centrum możecie zrobić to Państwo bez skierowania.Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Są to przede wszystkim dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego (np. wcześniaki). Z rehabilitacji można skorzystać, jeśli dziecko cierpi z powodu następujących zaburzeń:

 • wrodzona wada rozwojowa układu nerwowego (np. przepukliny oponowo – rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
 • choroby metaboliczne układu nerwowego,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • zespół mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
 • zespół aberracji chromosomów (np. zespół Downa),
 • trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny o ustalonej lub bez ustalonej etiologii
 • wrodzone wady rozwojowe wielu układów.

Rejestracja internetowa
Za pomocą poniższego formularza możesz wysłać zgłoszenie z prośbą o rejestrację. Kiedy otrzymamy twoje zgłoszenie skontaktujemy się z tobą w celu ustalenia szczegółów wizyty.

Przepisz kod z obrazka captcha

Naciskając przycisk "Wyślij"
Wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe MEDISPORT w Lublinie, ul. Łabędzia 4, moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji przez MEDISPORT na moją rzecz świadczeń rehabilitacyjno-medycznych, odpowiedzi na złożone zapytania oraz przekazywania informacji w granicach zakreślonych przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.