Oferta
Poradnia Medycyny Sportowej

Lekarz Paweł Mydlak

 • Czwartek 17:00 – 19:00

fot (6)_800x549

Medycyna Sportowa

Interdyscyplinarna pod-specjalizacja medyczna, łącząca działania profilaktyczne i terapeutyczne adresowane do osób aktywnych fizycznie, zarówno sportowców zawodowych jak i amatorów oraz osób podejmujących rekreacyjną aktywność fizyczną to tzw. medycyna sportowa. W Lublinie do naszej poradni mogą zgłaszać się osoby aktywnie uprawiające sport. Lekarz zajmuje się zarówno przeprowadzaniem badań kwalifikacyjnych, które mają na celu ustalenie, czy dana osoba może uprawiać określoną dyscyplinę sporu, jak i badaniami kontrolnymi, wymaganymi w czasie uprawiania sportu. Do poradni mogą zgłosić się również zawodnicy i amatorzy w celu leczenia kontuzji i problemów zdrowotnych związanych z aktywnością ruchową.
Nasza oferta medycyny sportowej w Lublinie obejmuje:

 • pełne orzecznictwo sportowo-lekarskie u wszystkich osób uprawiających sport amatorsko lub zawodowo bez względu na wiek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r.
 • badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • diagnostyka ultrasonograficzna
 • opieka specjalistyczna w zakresie rehabilitacji medycznej, medycyny sportowej, ortopedii, traumatologii, chirurgii ogólnej
 • doradztwo dietetyczne
 • badania genetyczne – określenie zdolności i możliwości uprawiania danych dyscyplin sportowych
 • kompleksowa rehabilitacja kontuzji i urazów sportowych

 

Diagnostyka osoby aktywnej sportowo różni się od standardowego badania, dlatego w trosce o własne zdrowie to zadanie warto powierzyć specjalistom z dziedziny medycyny sportowej. W Lublinie jesteśmy znani z trafnego orzekania i skutecznego leczenia.

 


1. Wszyscy zawodnicy

 • badania laboratoryjne (morfologia krwi, OB, glukoza, analiza moczu)
 • pomiary antropometryczne
 • badanie ortopedyczne
 • konsultacja laryngologiczna i okulistyczna

2. Sporty walki (dodatkowo)

 • konsultacja neurologiczna
 • badanie EEG

3. Zapasy, judo (dodatkowo)

 • badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa

4. Podnoszenie ciężarów (dodatkowo)

 • badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa

5. Płetwonurkowanie (dodatkowo)

 • spirometria

6. Sporty lotnicze (dodatkowo)

 • konsultacja psychologiczna

7. Inne dodatkowe badania wynikające z oceny lekarzaWszyscy zawodnicy:

1. wykonywane co 6 miesięcy

 • pomiar antropometryczny
 • ogólne badanie lekarskie
 • badanie ortopedyczne

2. wykonywane co 12 miesięcy (dodatkowo)

 • próba wysiłkowa
 • przegląd stomatologiczny
 • badanie EKG
 • badanie laboratoryjne

3. wykonywane co 24 miesiące (dodatkowo)

 • konsultacja laryngologiczna
 • konsultacja okulistyczna

4. sporty walki – wykonywane co 24 miesięce (dodatkowo)

 • konsultacja neurologiczna
 • badanie EEG

5. zapasy, judo – wykonywane co 24 miesiące (dodatkowo)

 • badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa

6. podnoszenie ciężarów – wykonywane co 24 miesiące (dodatkowo)

 • badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa

7. płetwonurkowanie – co 24 miesięcy (dodatkowo)

 • spirometria


  Wykonywane u zawodników, którzy podczas uprawiania danego sportu doznali urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności, porażki przez nokaut lub, gdy przebyta inna choroba uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach sportowych lub zawodach sportowych.Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące kryteriów wiekowych przy kwalifikacji dzieci i młodzieży do treningu i zawodów w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Ogólne kryteria wiekowe do rozpoczęcia uprawiania dyscyplin sportowych są następujące :

 • do ukończenia 6 roku życia:

wszystkie dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu w formie gier i zabaw ruchowych,

 • od ukończenia 6 roku życia:

dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu, rozwijające koordynację ruchu, które nie przeciążają wybiórczo układu ruchu,

 • od ukończenia 8 roku życia:

dyscypliny sportu rozwijające oprócz zwinności także szybkość i dynamikę ruchu,

 • od ukończenia 10 roku życia:

dyscypliny sportu rozwijające wytrzymałość i siłę,

 • od ukończenia 13 roku życia:

dyscypliny sportu, w których wprowadza się w pełnym zakresie trening wytrzymałościowy,

 • od ukończenia 15 roku życia:

dyscypliny sportu, w których wprowadza się w pełnym zakresie statyczne ćwiczenia siłowe.

Uprawianie poszczególnych dyscyplin sportowych można rozpocząć :

 • bez ograniczeń wiekowych:

bilard, brydż, golf, ringo, snooker, szachy, teeball, warcaby, wędkarstwo,

 • do ukończenia 6 roku życia:

w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych, jako wprowadzenie do treningu specjalistycznego,

 • od ukończenia 6 roku życia:

pływanie, piłka nożna, taniec sportowy, tenis stołowy,

 • od ukończenia 8 roku życia:

akrobatyka sportowa, badminton, baseball, softball, biegi na orientację, curling, radioorientacja sportowa, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, hokej na lodzie ( bez tzw. gry ciałem „body check” do 14 r.ż.), hokej na trawie, jeździectwo, kendo ( pokaz wyuczonych form ), kręglarstwo, lekka atletyka : biegi krótkie, łucznictwo, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo figurowe : soliści i pary taneczne, narciarstwo – treningi: skoki, biegi, zjazdy, piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa, skibob (treningi ), sport kartingowy, szermierka, tenis ziemny, unihokej, wrotkarstwo, wushu (bez walki, bez użycia broni ), żeglarstwo,

 • od ukończenia 10 roku życia:

biathlon ( bez strzelania ), bojery, judo, kajakarstwo, kolarstwo, lekka atletyka : biegi średnie i długie, skoki, narciarstwozawody : ( biegi, slalom ), snowboard, płetwonurkowanie ( płetwonurek młodzieżowy od 10 roku życia – według Komisji Podwodnej PTTK i LOK ), rugby, saneczkarstwo, skiboby, strzelectwo sportowe ( broń pneumatyczna ),

 • od ukończenia 12 roku życia:

kendo ( ograniczony kontakt ), kick-boxing ( ograniczony kontakt ), lekka atletyka: rzuty ( dysk, oszczep ), narciarstwo – zawody: ( skoki, zjazd ), psie zaprzęgi, sumo ( bez wspomagania wzrostu masy ciała ), tae-kwondo ( ograniczony kontakt ), zapasy,

 • od ukończenia 13 roku życia:

sport motocyklowy, sport motorowodny, sport żużlowy

 • od ukończenia 14 roku życia:

alpinizm ( wspinaczka sportowa ), biathlon, boks, ju-jitsu, karate, kendo, lekka atletyka : rzut młotem, łyżwiarstwo figurowe : pary sportowe, Muaythai ( boks tajski ) – trening specjalistyczny, narciarstwo wodne, płetwonurkowanie, pięciobój nowoczesny, ratownictwo wodne, strzelectwo sportowe ( broń kulowa ), tae-kwondo, wioślarstwo, wushu,

 • od ukończenia 15 roku życia:

kulturystyka, lotniarstwo : pilot lotni, motolotni, paralotni, podnoszenie ciężarów, trójbój siłowy,

 • od ukończenia 16 roku życia:

alpinizm ( jaskiniowy, wspinaczka skalna, wspinaczka wysokogórska, narciarstwo wysokogórskie ), bobsleje, ju-jitsu : full contact, kick-boxing : full contact, Muaythai ( boks tajski ) – udział w zawodach, pilot operator modelu latającego, pilot szybowcowy, skoki spadochronowe, sport samochodowy,

 • od ukończenia 17 roku życia:

pilot balonu wolnego, pilot turystyczny


 • dzieci i młodzież poniżej 16-go roku życia zgłaszają się na badania po opieką jednego z rodziców lub opiekuna prawnego
 • podczas pierwszej wizyty należy przynieść ze sobą wszelką posiadaną dokumentację medyczną
 • przy badaniu wstępnym należy mieć ze sobą aktualne badania laboratoryjne (morfologia krwi, OB, glukoza, analiza moczu) oraz dokumenty z konsultacji laryngologicznej i okulistycznej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu
 • obowiązuje strój i obuwie sportowe

Rejestracja internetowa
Za pomocą poniższego formularza możesz wysłać zgłoszenie z prośbą o rejestrację. Kiedy otrzymamy twoje zgłoszenie skontaktujemy się z tobą w celu ustalenia szczegółów wizyty.

Przepisz kod z obrazka captcha

Naciskając przycisk "Wyślij"
Wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe MEDISPORT w Lublinie, ul. Łabędzia 4, moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji przez MEDISPORT na moją rzecz świadczeń rehabilitacyjno-medycznych, odpowiedzi na złożone zapytania oraz przekazywania informacji w granicach zakreślonych przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.