Badania wydolnościowe sportowe
Jako jedyna placówka medyczna w Lublinie wykonujemy profesjonalne badania wydolnościowe sportowe:

 • bezpośredni pomiar pułapu tlenowego obciążeniem na bieżni elektrycznej lub cykloergometrze;
 • oznaczamy progi tlenowy i beztlenowy metodą wentylacyjną lub na podstawie zmian równowagi kwasowo-zasadowej krwi;
 • wyznaczamy pięć stref treningowych (tętno i zakres mocy)
 • proponujemy optymalne rozwiązania treningowe dla rozwoju wytrzymałości;
 • wykonujemy badania mocy beztlenowej;
 • zapewniamy możliwość określania składu masy ciała
 • zapewniamy możliwość powysiłkowej odnowy biologicznej


Zainteresowanie i uświadomienie sobie dobroczynnego wpływu zwiększonej aktywności ruchowej na nasze możliwości psychofizyczne stało się faktem. Dla jednych taka forma wzbogaconej aktywności ruchowej ma znaczenie wyłącznie zdrowotne, dla innych przybiera formę współzawodnictwa pod nazwą sportu amatorskiego. Wydolność fizyczna człowieka jest pojęciem szerokim, jest cechą biologiczną zdeterminowaną genetycznie. Mówiąc najkrócej, jest to zdolność organizmu do wytwarzania energii. W dość istotnym stopniu (ok. 20%) ta zdolność podlega wytrenowaniu, stanowiąc biologiczną podstawę wytrzymałości i tolerancji wysiłku. Wydatki energetyczne zależą od czasu trwania i intensywności wysiłku oraz są bardzo różnej wielkości. Uwalniana energia pochodzi głównie z cukrów i tłuszczu, których spalanie (utlenianie) stanowi dwa główne źródła energii. Utlenianie jest zależne od możliwości fizjologicznych mechanizmów pochłaniania tlenu koniecznego do spalania substratów energetycznych (VO2max). W wysiłkach wytrzymałościowych istnieje pojęcie progu tlenowego i beztlenowego. Podczas dłuższych wysiłków ciągłych o niewielkiej intensywności, czerpiąc energię ze spalania tłuszczów próg tlenowy bywa przekraczany. Przy większych intensywnościach, kiedy w procesach metabolicznych uruchamia się również spalanie węglowodanów i we krwi pojawia się kwas mlekowy, zostaje osiągnięty próg przemian beztlenowych (próg mleczanowy). Wysiłek o takiej intensywności uważany jest w fizjologii sportu za najskuteczniejszy środek rozwoju wytrzymałości i tolerancji obciążeń wytrzymałościowych. W rekreacji zmierzającej również do redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej wysiłek fizyczny nie powinien być intensywny, a raczej długotrwały, którego koszt energetyczny zamknie się w granicach 2000 kcal. W proponowanej ofercie badań możemy to dokładnie uściślić.

Do badań wydolności (mocy) beztlenowej stosowany jest test Wingate. Jego zadaniem jest ocena możliwości i wykonywania wysiłków o charakterze beztlenowym. Test trwa 10, 30 lub 60 sekund . Uzyskane wskaźniki fizyczne przekładają się na możliwość funkcji fizjologicznych. W sporcie wyczynowym test ten ma zastosowanie w niektórych konkurencjach lekkoatletycznych, w gimnastyce sportowej i w grach zespołowych. Jest wykonywany jedynie na cykloergometrze. Pozwala na pomiar mocy maksymalnej, czasu do jej dojścia i czasu utrzymania. Czyli wszędzie tam, gdzie występują kilkusekundowe wysiłki o strukturze zrywowej.
Szerszymi konsultacjami służymy w naszej pracowni fizjologii sportu.


Bezpośrednio przed badaniem prowadzony jest wywiad mający na celu wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do badania oraz uzyskanie informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia testu oraz interpretacji wyników. Po tych czynnościach badany staje na bieżni, następnie nakładany jest sprzęt pomiarowy i aparatura jest kalibrowana.
Test rozpoczyna się marszem. Następnie, według wcześniej określonego protokołu badania, prędkość przesuwu taśmy i kąt nachylenia bieżni zwiększają się. Próba wysiłkowa trwa do czasu odmowy badanego, tzn. do momentu w którym badany zasygnalizuje, że nie jest on już w stanie kontynuować testu z powodu zmęczenia. Wówczas prędkość bieżni jest redukowana i badany przechodzi w fazę odpoczynku w marszu. Na podstawie wyników uzyskanych dzięki analizie powietrza wydychanego, w sposób nieinwazyjny zostają określone progi wentylacyjne oraz pułap tlenowy (VO2max). Jest to badanie tzw. metodą wentylacyjną.
W naszej pracowni istnieje również możliwość określenia progów metabolicznych metodą inwazyjną. Polega to na pomiarze stężenia kwasu mlekowego lub zmian równowagi kwasowo-zasadowej poprzez pobranie krwi (najczęściej z palca lub płatka ucha) w trakcie każdego wzrostu intensywności wysiłku podczas testu.
Wynik badania przekazywany jest w formie raportu pisemnego lub w postaci elektronicznej.


Uwaga:
Subiektywne odczucia podczas testu, które badany powinien natychmiast zasygnalizować personelowi:
ból w klatce piersiowej, silne bóle mięśni, bardzo silne zmęczenie, uczucie omdlenia, duszności, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi.


Bezwzględne:

 • Świeżo przebyty zawał mięśnia sercowego
 • Niewydolność krążenia
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Zwężenie zastawki aorty
 • Tętniak rozwarstwiający aorty
 • Zakrzepica żylna i stany zapalne żył
 • Ostre choroby zakaźne i czynne stany infekcyjne
 • Przebyty zator tętniczy

Względne:

 • Nadciśnienie płucne
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Tachyarytmie lub bradyarytmie
 • Niewyrównane choroby metaboliczne
 • Niedokrwistość znacznego stopnia
 • Wady serca przeciekowe lub zastawkowe
 • Zaburzenia elektrolitowe

 

Jeśli masz wątpliwości prosimy o kontakt !


Osoba podchodząca do badania powinna posiadać ze sobą:

- wygodny strój sportowy
– buty sportowe

- ręcznik

Dodatkowo badany nie powinien tego dnia spożywać kawy ani suplementów wspomagających aktywność fizyczną. Ostatni posiłek powinien zostać spożyty nie później jak 3 godziny przed badaniem. W dniu poprzedzającym próbę nie powinien się odbywać trening o wysokiej intensywności oraz powinna zostać zastosowana krótka karencja po odbytym starcie w zawodach (2 – 3 dni). Wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na przebieg badania i jego wynik.

 1. Badanie wydolnościowe metodą wentylacyjną – 250,- zł
 • oznaczenie VO2 max (maksymalny minutowy pobór tlenu)
 • oznaczenie progu tlenowego i beztlenowego
 • oznaczenie HR max (maksymalne minutowe tętno)
 • oznaczenie VE max (maksymalna minutowa wentylacja płuc)
 • oznaczenie zakresów intensywności wysiłków (strefy tętna)
 • oznaczenie składu masy ciała
 1. Badanie wydolnościowe metodą metaboliczną (wyznaczanie progów metabolicznych na podstawie krzywej mleczanowej) – 250 zł plus 15,- zł za każde oznaczenie stężenia mleczanów
 2. Oznaczenie równowagi kwasowo-zasadowej przed i po badaniu wydolnościowym – 60,- zł
 3. Test Wingate – 50,- zł
 • pomiar mocy maksymalnej
 • czas dojścia do mocy maksymalnej
 • czas utrzymania mocy maksymalnej
 • pomiar tempa spadku mocy
 1. EKG spoczynkowe – 50,- zł
 2. Interpretacja wyników przez fizjologa wysiłku – 50,- zł
 3. Ustalenie indywidualnego planu treningowego – 100,- zł
 4. Drugie, trzecie i czwarte badanie w roku – 225,- / 200,- / 185,- zł
 5. Ceny badań dla grup (powyżej 5 osób) – wycena indywidualna

Rejestracja internetowa
Za pomocą poniższego formularza możesz wysłać zgłoszenie z prośbą o rejestrację. Kiedy otrzymamy twoje zgłoszenie skontaktujemy się z tobą w celu ustalenia szczegółów wizyty.

Przepisz kod z obrazka captcha

Naciskając przycisk "Wyślij"
Wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe MEDISPORT w Lublinie, ul. Łabędzia 4, moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji przez MEDISPORT na moją rzecz świadczeń rehabilitacyjno-medycznych, odpowiedzi na złożone zapytania oraz przekazywania informacji w granicach zakreślonych przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.